logo


อัลบั้มภาพ อ่านทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม อ่านทั้งหมด
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทศพิธราชธรรมราชา

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทศพิธราชธรรมราชา นั่งสมาธิ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวามอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินท

30 ธันวาคม 2559

นายอิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไล ศึกษานิเทศน์ สพม.39 และคณะนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำป

คณะนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดยนายอิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไล ศึกษานิเทศน์ สพม.39 และคณะ เข้านิเทศและติดตามผลการจัดการศึกษาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เ

30 ธันวาคม 2559

ดร.บุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา มอบเกียรติบัตรและกล่าวชื่นชม นางสาวศิรประภา ขุนคงเสถียร นักเรียนระด

ดร.บุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา มอบเกียรติบัตรและกล่าวชื่นชม นางสาวศิรประภา ขุนคงเสถียร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่น

27 ธันวาคม 2559

มอบเกียรติบัตรและกล่าวชื่นชมนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงและผลงานการเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภาคเหนือ ณ จั

ดร.บุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยามอบเกียรติบัตรและกล่าวชื่นชมนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงและผลงานการเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 12

27 ธันวาคม 2559

ร.ด จิตอาสา ออกเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การใช้สิทธิออกเสียงประชามติ

วันที่ 22 ก.ค 2559 ร.ด จิตอาสาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาจำนวน 20 นาย ได้ออกเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และเชิญชวนเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงประชามติแก่ประชาชนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลพรหมพิรามและ ที

10 สิงหาคม 2559