อัลบั้มภาพ
กิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน
17 สิงหาคม 2558
ชื่ออัลบั้ม : แสดงความยินดีนักเรียนชุมนุมเทควันโดโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
จำนวน 4 รูปภาพ
ชุมนุมเทควันโดโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทควันโด ในงานเทควันโดสานสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาฝีมือต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 1 2015 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาพิษณุโลก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้ 1. เด็กชาย นวพล ก้อนเงิน ม.1/6 ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 2. เด็กชาย ชาญวิชญ์ เม่งมั่งมี ม.1/2 ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 3. เด็กชาย ชัยมงคล โพธิ์น้อยยัง ม.2/6 ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง 4. เด็กชาย ภานุวิชญ์ เกตุมาก ม.2/6 ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน 5. เด็กชาย ชัยพร พงษ์ตระกูล ม.2/6 ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน 6. เด็กชาย ศุภชัย อินทร์เกตุ ม.3/3 ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน 7. เด็กหญิง สุขานันท์ นามวงศ์ ม.3/3 ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน 8. เด็กชาย ศิริวรรณ ศิริบูรณ์ ม.3/3 ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 9. นาย พงศธร ปิ่นตาแก้ว ม.6/6 ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน
กลับ