อัลบั้มภาพ
กิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน
17 สิงหาคม 2558
ชื่ออัลบั้ม : ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบเกียรติบัตรให้กับผู้อำนวยการและนักเรียน
จำนวน 5 รูปภาพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ให้โอกาสผู้บริหารนำนักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาเข้าพบ เพื่อรับเกียรติบัตรและกล่าวขอบคุณที่ไปทำชื่อเสียงให้กับจังหวัด ที่ได้นำเสนอโครงงานสภาเด็กและเยาวชนร่วมมือ ร่วมใจ ฟื้นฟูประชาธิปไตยพัฒนาชาติไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือ
กลับ