ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศ
ข่าวสารจากโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
วันที่ เรื่อง
วันที่ เรื่อง
7 มิถุนายน 2561 garuda ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาเกษตรศาสตร์
31 พฤษภาคม 2561 garuda ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาเกษตรศาสตร์ สอนกลุ่มสาระการงาน-อาชีพ
30 พฤษภาคม 2561 ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1
30 พฤษภาคม 2561 ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องการติดต่อสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
14 พฤษภาคม 2561 :: ตารางเรียนสำหรับนักเรียน :: ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
14 พฤษภาคม 2561 :: ตารางสอนสำหรับคุณครู :: ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
10 พฤษภาคม 2561 garuda แจ้งผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
9 พฤษภาคม 2561 garuda รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
2 พฤษภาคม 2561 garuda ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
2 พฤษภาคม 2561 garuda ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด
1 พฤษภาคม 2561 garuda ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
1 พฤษภาคม 2561 garuda ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล
1 พฤษภาคม 2561 garuda ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
1 พฤษภาคม 2561 garuda ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน
22 กุมภาพันธ์ 2561 garuda ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
23 สิงหาคม 2560 garuda ขอหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว
12 พฤษภาคม 2560 :: ตารางเรียน สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา (สพม.๓๙) ::
12 พฤษภาคม 2560 :: ตารางสอน สำหรับครู ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา (สพม.๓๙) ::
23 กรกฏาคม 2558 ::: คู่มือประชาชน ::: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ในสังกัด สพฐ. :::
23 กรกฏาคม 2558 ::: คู่มือประชาชน ::: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ในสังกัด สพฐ. :::
22 กรกฏาคม 2558 ::: คู่มือประชาชน ::: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ในสังกัด สพฐ. :::
22 กรกฏาคม 2558 ::: คู่มือประชาชน ::: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ในสังกัด สพฐ. :::
22 กรกฏาคม 2558 ::: คู่มือประชาชน ::: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ในสังกัด สพฐ :::
22 กรกฏาคม 2558 ::: คู่มือประชาชน ::: การรับนักเรียนของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ในสังกัด สพฐ. :::