ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสาร
28 กรกฏาคม 2558
พิธีหล่อองค์พระพรหมประจำโรงเรียน

             โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาทำพิธีหล่อองค์พระพรหม  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน  ในโอกาสปี 2558  

ครบรอบก่อตั้งโรงเรียน  40 ปี และ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  โดยรวบรวมปัจจัยทอดผ้าป่า  

โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนและผู้บริจาคตามกำลังศรัทธา  โดยมีว่าที่ร้อยตรี  อิทธิพล  บุปผะศิริ  

นายอำเภอพรหมพิรามเป็นประธาน  เมื่อวันศุกร์ที่ 24  กรกฎาคม 2558

กลับ