ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสาร
2 ธันวาคม 2558
พิธีบวงสรวงอัญเชิญและวางศิลาฤกษ์ท้าวมหาพรหม

  วันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ย. 58 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา นำโดย ผอ.บุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์
จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญและวางศิลาฤกษ์ท้าวมหาพรหม (ซึ่งพระพรหมเป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน)
เข้าประทับองค์ อันจะนำมาซึ่งสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นสิริมงคลเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งมีพระพุทธลีลากาญจนาภิเษก
พระยาอินทุภูติภักดี และพระภูมิเจ้าที่ประจำโรงเรียน ได้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนทั้งอดีต ปัจจุบัน
และอนาคตสืบไปอย่างยั่งยืน

 

กลับ