ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสาร
2 ธันวาคม 2558
พิธีถวายราชสดุดี

  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่6 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โดยคณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญเหล่าอากาศ

กลับ