ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสาร
2 ธันวาคม 2558
กิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอยกระทง

  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ส่งเสริมประเพณีไทยเนื่องในวันลอยกระทง 2558 นักเรียนทุกคน
ประดิษฐ์กระทงลอยด้วยวัสดุธรรมชาติ บริจาคให้วัด/โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ แต่ละห้องประดิษฐ์
กระทงประกวด และจัดทำกระทงใหญ่ส่งเข้าประกวดกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งผลกระทงใหญ่ได้รางวัลชนะเลิศ รับโล่/เกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท กระทงเล็กได้รางวัลที่ 3
และชมเชย รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 8,000 บาท และส่งประกวดกระทงเล็กกับเทศบาลตำบลพรหมพิราม
ได้รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท

 

  

 

กลับ