ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสาร
10 สิงหาคม 2559
รด.จิตอาสาประชามติ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

 รด.จิตอาสาประชามติ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ช่วยประจำหน่วย 10 หน่วยลงคะแนน 7 สิงหาประชามติ อำเภอพรหมพิราม 

 

ข่าวภาพโดย : ศูนย์ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กลับ