ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสาร
10 สิงหาคม 2559
ร.ด จิตอาสา ออกเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การใช้สิทธิออกเสียงประชามติ

           วันที่ 22 ก.ค 2559 ร.ด จิตอาสาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาจำนวน 20 นาย ได้ออกเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และเชิญชวนเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงประชามติแก่ประชาชนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลพรหมพิรามและ ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม ตลอดจนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจใน อ.พรหมพิราม รวมทั้งชุมชนภายในบริเวณ อ.พรหมพิราม ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี

 
                                        

 

ข่าวภาพโดย : ศูนย์ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กลับ