ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสาร
28 กรกฏาคม 2558
นักเรียนได้รับการบริการจัดทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

                    นักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  จำนวน 99 คน  ได้รับการบริการจัดทำใบอนุญาต

ขับขี่รถจักรยานยนต์เคลื่อนที่  จากขนส่งจังหวัดพิษณุโลก  ขนส่งจังหวัดพิษณุโลกสาขาพรหมพิราม

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด พิษณุโลก  และบริษัทนิธิภัทร  ฮอนด้าฯ  

เมื่อวันที่ 25-26  กรกฎาคม  2558

 

กลับ