ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสาร
2 กันยายน 2558
ผลงานนักเรียนได้รับรางวัลระดับจังหวัด

ผลงานนักเรียนได้รับรางวัลระดับจังหวัด ในรายการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลก การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ นายธนายุทธ แตงกวา และนายปวริศ กลิ่นฟุ้ง และการแข่งขันจัดแจกันดอกไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธีรวุฒิ ภูมิชูชิต และนายธนายุทธ เรือนก้อน

 

กลับ