ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสาร
27 ธันวาคม 2559
มอบเกียรติบัตรและกล่าวชื่นชมนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงและผลงานการเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง

ดร.บุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยามอบเกียรติบัตรและกล่าวชื่นชมนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงและผลงานการเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 12-16 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยผลการแข่งขันเป็นดังนี้คือ 
 - กลุ่มสาระภาษาไทยรายการแข่งขัน 6 รายการได้รับเหรียญทอง 1 รายการ เหรียญเงิน 3 รายการ และเหรียญทองแดง 2 รายการ 
 - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์รายการแข่งขัน 1 รายการ ผลการแข่งขัน เข้าร่วม
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรายการแข่งขัน 1 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
- กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายการแข่งขัน 1 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
- กลุ่มสาระศิลปะรายการแข่งขัน 1 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ข่าวภาพโดย : ศูนย์ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กลับ