ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสาร
27 ธันวาคม 2559
ดร.บุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา มอบเกียรติบัตรและกล่าวชื่นชม นางสาวศิรประภา ขุนคงเสถียร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ 3

ดร.บุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา มอบเกียรติบัตรและกล่าวชื่นชม นางสาวศิรประภา ขุนคงเสถียร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ บทบาทอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ และสร้างจิตสำนึกที่ดีทั้งในด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชน โดยครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมจำนวน 40 คน ทั้งจาก สพม.35 และ สพม.39 และยังได้รับโอกาสเข้าชมการทำงานภายในสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ณ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

ข่าวภาพโดย : ศูนย์ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กลับ