ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสาร
10 สิงหาคม 2558
แสดงความยินดีกับนักเรียนชุมนุมเทควันโด

           ชุมนุมเทควันโดโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทควันโด
ในงานเทควันโดสานสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาฝีมือต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
ครั้งที่ 1 / 2015 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาพิษณุโลก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558
ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้  
             1.  เด็กชาย นวพล  ก้อนเงิน  ม.1/6  ผลการแข่งขัน เหรียญทอง
             2.  เด็กชาย ชาญวิชญ์  เม่งมั่งมี ม.1/2 ผลการแข่งขัน เหรียญทอง
             3.  เด็กชาย ชัยมงคล  โพธิ์น้อยยัง ม.2/6 ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง
             4.  เด็กชาย ภานุวิชญ์  เกตุมาก  ม.2/6 ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน
             5.  เด็กชาย ชัยพร  พงษ์ตระกูล  ม.2/6 ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน
             6.  เด็กชาย ศุภชัย  อินทร์เกตุ  ม.3/3 ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน
             7.  เด็กหญิง สุขานันท์  นามวงศ์ ม.3/3  ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน
             8.  เด็กชาย ศิริวรรณ  ศิริบูรณ์ ม.3/3  ผลการแข่งขัน เหรียญทอง
             9.  นาย  พงศธร  ปิ่นตาแก้ว ม.6/6 ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน

 

กลับ